Csigaház

Az elengedés 7 szintje

 

0-dik lépés: VALÓDI ÉS TISZTA SZÁNDÉK A VÁLTOZÁSRA

 

1. TUDATOSÍTÁS

A tudat alatti tartalmakból direkt vagy indirekt módon a tudat szintjére emelem mindazt, amit leválasztottam, letagadtam vagy elfojtottam. (Direkt mód: pl. hipnózis, théta meditáció, kineziológia. Indirekt mód: önfejlesztési folyamat által)

2. SZEMBESÜLÉS

Elfogadom, hogy amit felszínre hoztam, az hozzám tartozik. Dolgom van vele.

3. LEVÁLASZTÁS

Leválasztom róla a hozzá kapcsolódó stresszt, ítélkezést, szégyent, haragot, bármilyen neheztelést.

4. MEGBOCSÁTÁS

Megbocsátom magamnak, hogy teret, energiát adtam mindennek, ami csalódást okozott, gátolt és fogva tartott. Megbocsátok mindenki másnak is, aki ebben velem együtt részt vett és "cinkosom" volt abban, hogy ezt a csalódást átéljem.

5. ELFOGADÁS

Látom, elfogadom és megköszönöm a tanítást, amit a helyzet és/vagy ember adott nekem. Látom, elfogadom és megköszönöm, hogy ezzel a tapasztalással alázatosabb, megértőbb, igazabb, erősebb és értékesebb lettem.

6. HÁLA

Hálát és áldást mondok a tapasztalatokra, az érzésekre, amelyek hatással voltak rám. Belátom, hogy minden, amiért hálás vagyok, az működik az életemben és segíti a fejlődésemet. Az elengedés a hálával teljesedik ki.

7. INTEGRÁLÁS

Cselekvéssel integrálom magam az új helyzetbe. Minimum 21 de maximum annyi napig, amíg szokássá nem válik a megváltozott tudatállapotból születő új gondolkodásmód és az ebből fakadó új érzés, új kommunikáció és új cselekvési minta.

 

Ha az integráció nem sikerül, azaz nem változik az adott témához kötött nézőpontom és érzésem, és nem változnak meg a cselekvési szokásaim, reakcióim sem, akkor valahol a folyamatban becsaptam magam. Vagy átugrottam vagy kihagytam egy-két lépést. Mivel ezek egymásra épülő és egymásból következő folyamatok, egyiket sem lehet sem kihagyni, sem pedig felcserélni a sorrendet.

Az elengedés kizárólag úgy valósulhat meg, ha ezt a 7 lépést, egymás után elvégzem. Mindegyik szinten annyi időt töltök, ameddig ott meg nem oldom a szükséges feladatokat. Ha azonban egy szinten túl sok időt töltök halogatással, kifogásokkal, akkor a folyamat megreked és kezdhetem elölről az egészet. Ezért is érezhetik sokan úgy, mintha végérvényesen beleragadtak volna egy helyzetbe. Nem lehet megúszásra játszani. Az életemet senki más nem tudja helyettem rendbe tenni, és a saját személyre szabott 7 fokozatú lépcsőmön sem tud más végig menni. Az egyéni felelősségvállalás szerepe létkérdés ebben is, ahogy minden más fejlődési, gyógyulási folyamatban! Mivel az elengedés tárgya, alanya minden esetben valamilyen korábbi (gyermekkori, családi, párkapcsolati) traumával kapcsolatos, az elengedési folyamat egyes szakaszain különböző terápiák és szakemberek segítségével javasolt végig menni.