Sors-jelek

Montorffy Letti/Sors-jelek,avagy egy tanítvány 101 bölcsessége (részletek)

Ajánlás

Ajánlom Barnabás fiamnak, hogy majd felnőtt férfiként képes legyen mindig helyesen dönteni. Ne essen kétségbe, ne meneküljön és ne féljen a tűz középpontjába belépni.

Ha szeret valakit, és viszont szeretik, ne engedje elmenni a szerelmét egy ostoba félreértés vagy gyávaság miatt. Férfiként harcoljon az igazságért, a szeretetért és a szerelemért.

Képes legyen az életet szabadon Isten és egy nő lelkére bízni, és bátran szembenézni a kísértő vággyal.

Mottó

Mindenkinek személyre szabott kódjai vannak,nem birtokolhatod a másét! A legokosabb, amit tehetsz, hogy békét kötsz a sorsoddal, mert aki szüntelenül hadakozik, és módszeresen menekül előle, egyre elveszettebbé válik. Értened kell, hogy "csak úgy" nem jár semmi az életben, mert van, amit ajándékban kapunk; magát az életet is, és van, amiért meg kell küzdenünk. Ha harmóniában akarsz élni a világgal, magaddal és másokkal a világban, fel kell tudnod ismerni a sors-jeleidet!

 

 

Illusztrációkat és a könyv borítóját Parádi Gabriella készítette.

 

VONZÁSOK

 1. Őrizd a szárnyaid! Szeresd a láncaid!

...

4. Ne foglalkozz vele, mit tartanak mások helyesnek és elfogadhatónak! Azt tedd, amit te igaznak és jónak vélsz, és ne azt, amiről a többiek azt gondolják, hogy az. A másoknak való szüntelen megfelelés sok energiát emészt fel és ahelyett, hogy előre haladnál, minduntalan megtorpansz.

...

6. A három legnagyobb erény, amit magadénak tudhatsz: a bölcsesség, a bátorság és a játékosság. egyik sem ér a másik nélkül semmit.

...

12. Jól kell tudni akarni a nekünk való akarást!

...

GONDOLAT HORDOZÓK

 23. A szabadság nem azt jelenti, hogy megteszed, amit akarsz, hanem azt, hogy amit akarsz, azt megteheted.

...

30. Tudnod kell, hogy a halk és szépnek tűnő beszéd ugyanúgy lehet hamis és bántó, mint amikor fülsértően kiabálsz. A mondandód lényegét az igazság, a logika, a nyitottság, az értelem és az érzelem adja. Az ordító ember gyakran tűnhet agresszívnak, de ne feledd, aki csendesen beszél, néha lázítóbb, hamisabb dolgokat terjeszt, mint az, aki feltűnően hangoskodik.

...

41. A bolyongó olyan ember, aki mindig más valami vagy valaki után vagy amellett bolyong, és azért teszi ezt, mert nincs saját tudása, célja, szabad akarata, erkölcse, intelligenciája. Gyakran még saját szeretete sincs. Ő az örök epigon. A tolvaj, aki mások énjét próbálja meg eltulajdonítani, ravasz és fondorlatos módon.

...

44. A lelki vakság hitetlenné tesz.

...

49. Tökéletes élet nem létezik. Tökéletességre törekvő lét annál inkább. Minden cselekedetet gondolatok sorozata előz meg. Az életed részben úgy változik,ahogyan a gondolataid formálják, ezért nem mindegy, hogy milyen gondolat-hordozókkal veszed körül magad.

 

MESTER ÉS TANÍTVÁNY

 

 50. Abban a szent pillanatban lettem én is halhatatlan, amikor felsírt a fiam.

...

53. A család nem lehet érdek kapcsolatok színtere, mert egy gazdasági társaságból hiányzik az őszinte, önzetlen együttlét öröme és odaadása.

...

63. A jó szülő mester és tanítvány is egyben.

 

ISTEN TÁNYÉRJÁBAN

 

 

 

 64. Istenhez csak személyes úton, szabad választással lehet eljutni.

65. Valaki azt hitte, hogy nem tudok majd talpra állni, mert a csalódottság összetör, elmorzsol a bánat. Ez az ember nem tudta, hogy anyám megtanított, hogyan kell feldolgoznom a kudarcot és javamra fordítani a keserűséget. Anyám megtanított talpra állni. Isten pedig talpon maradni tanított!

...

72. A zseni Isten adománya nélkül csupán aktakukac vagy jó mesterember lehetne.

...

79. A világ működési folyamatainak egyensúlyi állapota- matematikai értelemben- nem nevezhető egyensúlynak. Hiszen eggyel mindig többen kell, hogy legyenek azok, akik  a mérlegen Isten tányérjában ülnek.

 

FÉRFI-HARCOK

 

 

80. Egy férfi abban a pillanatban kezd igazi férfiként viselkedni, amikor az a nő kerül a közelébe, akinek a lelkét is kívánja és szereti.

85. Sokat elárul egy férfi jelleméről, hogy milyen módon kezeli saját és mások érzelmeit.

86. Az a férfi, aki nem becsüli jól az életet és benne a saját létét, aki félreértelmezi életfeladatát, aki helytelenül vagy ami még rosszabb sehogyan sem szereti saját magát, és elkendőzi a gyengeségeit vagy értelmetlenül felnagyítja erősségeit, sohasem lesz képes arra, hogy jól szeressen és teljesen feloldódjon egy nő lelkében.

 

SORS-JELEK

 

 

89. Lásd magad, mint idegent!

...

91. Gyakran előfordul, hogy életünk fontos eseményeit történésük pillanatában nem tartjuk jelentősnek, sorsfordítónak, mert a jelenben csak belülről kifelé tudunk figyelni. Nem vagyok képesek életünktől annyira távol kerülni, hogy mindig jól lássuk önmagunkat és képesek legyünk befelé koncentrálni. A fontos az, hogy kivülről befelé tekintve mit látsz. A külső csak jelmez és álarc.

...

93. Hallgasd a fűszálak suttogását!

...

97. A legtöbb ember nem is tudja, milyen sokat elárul magáról egy látszólag jelentéktelen cselekedet is, mint például, ahogyan eszik, iszik, alszik, nevet vagy hallgat.